MLS договорът e

  • Израз на доверие на клиента в професионализма на представляващите го брокер и агент;
  • Инвестиране на време, средства и професионални умения при максимална възвращаемост на инвестицията;
  • Предоставяне на изключителни права на един брокер и професионална подкрепа от много агенти;
  • Богата гама от маркетингови услуги;
  • Сигурност за клиента във всяка стъпка в процеса на покупко-продажбата;

MLS  договор за посредничество при продажба на недвижим имот

Download (PDF, 146KB)

Типове протоколи за първоначален оглед, неразделна част от MLS  договора

Download (PDF, 58KB)